Kauneusstudio Valkyrien asiakasrekisteri. Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kauneusstudio Valkyrie, Herniäistenniementie 7, 13800 Katinala. Y-tunnus: 2452387-7. Puhelin: 044-3095055, sähköposti: info(at)valkyrie.fi.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yrittäjä Jette Välkkynen

3. Rekisterin nimi

Kauneusstudio Valkyrien asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan palvelemiseksi sekä asiakkaiden ajanvarausten arkistoimiseksi. Tietoja käytetään myös markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen luvan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisteri sisältää asiakkaan tekemät varaukset ja ostot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Evästekäytäntö

Mitä evästeet ovat?

Eväste on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.
Lue lisää: wikipedia

Käyttämämme evästeet

Käytämme sivuston analysoinnissa Google Analytics –palvelua. Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.
Lue lisää: Google Analytics

Mihin käytämme evästeitä

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

Evästeiden poistaminen

Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai poistaa selaimeesi tallennetut evästeet.
Lue lisää: Chrome, Windows Explorer, Firefox, Safari